Hyvän työelämän valmennukset

Työpajoissa tehdään harjoituksia yhdessä. Tärkeimmät asiat löytyvät aina henkilöstöstä, minun tehtäväni on vain kaivaa ne esille niin, että voimme yhdessä oivaltaa.

Jokaisesta työpajan aiheesta voidaan lohkaista myös puheenvuoro tai luento. Tapani käsitellä aiheita on hyvin käytännönläheinen ja esimerkkini ovat sieltä työarjen keskeltä.

Olen Minna Liminka, hyvän työelämän valmentaja. Autan asiakkaitani oivaltamaan, miten hyvää työelämää voitaisiin kehittää juuri heidän organisaatiossaan. Uskon vahvasti siihen, että onnellinen ihminen on tuottavampi ja sen edellytys on, että yrityskulttuurissa on enemmän mahdollistavia kuin tukahduttavia elementtejä. Valmentajana luon lämminhenkisen ilmapiirin, jossa on helppo olla avoin.

 

Olemassa olevien arvojen pohtiminen yhdessä henkilöstön kanssa on yllättävän herkullinen tilaisuus kuulla, miten yrityksellä menee. Rohkeasti asioita avaamalla ja niistä puhumalla päästään yrityskulttuuri ytimeen. Työpajan tavoitteena on selvittää yhteinen arvomaailma, sen merkitys sekä luoda keinoja, millä tavalla arvoja tuotaisiin enemmän näkyviksi arjessa.

Ei kukaan halua tehdä työtään huonosti, jokainen haluaa onnistua. Joskus vaan ajaudutaan tilanteeseen, että yhteistyö ei meinaa millään toimia. Kyse voi olla hyvinkin pienistä asioista, oletuksista ja väärinkäsityksistä. Työpajassa mietitään esimerkkien avulla, miten haastavien tilanteiden syntymistä voisi ehkäistä, miten puuttua, miten korjata ja saadaan suunta muuttumaan.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestymisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on organisaation kyky oppia uutta. Työpaja on yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan yrityskulttuuriaan ja haluavat lähteä johtamaan sitä systemaattisesti. Tavoitteena olla kilpailukykyisempi ja saada riittävästi oikeanlaisia, sitoutuneita työntekijöitä.

Ota yhteyttä!

Learning Hub, Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

0500 640 049

minna.liminka@oiwasolutions.fi