BI & Data: toteutus

Toteutus tarkoittaa projektitoimitusta, joka tehdään määritellyn tarpeen pohjalta. Toteutus voi pitää sisällään kaikenlaisen datan keräämistä esim. operatiivisista järjestelmistä, levyn kulmilta, avoimesta datasta, IoT-laitteista, tiedostoista jne. Me keräämme ja jalostamme sen helposti hyödynnettävään muotoon, niin että sinun ei tarvitse murehtia tiedon oikeellisuudesta eikä ajantasaisuudesta. Jos tarvitsemaasi dataa ei ole vielä missään, voimme tehdä tiedon syöttämiseen helppoja käyttöliittymiä.

Toimitus sisältää tietoaltaan, tietovaraston, kuutioita ja raportteja tai jonkin osan niistä. Ratkaisu voidaan asentaa joko asiakkaan omaan ympäristöön tai se voidaan tarjota pilvipalveluna. Myös hybridiympäristö on joissakin tapauksissa järkevä ratkaisu.

Jos sinulla on jo käytössä jokin raportointiväline ja olet järjestelmän kasvaessa huomannut, että ylläpito on käynyt työlääksi ja virhealttius on lisääntynyt, voimme rakentaa pohjalle helposti kunnollisen tietovaraston. Tietovaraston rakentaminen ei edellytä raportoinnin tekemistä, autamme mielellämme myös pelkässä tiedon varastoinnissa, koska siihen meillä on vahvaa asiantuntemusta.

Tiedon varastoinnin lisäksi voimme tuoda tarvittavat tiedot myös käyttäjille tarjolle. Käyttöoikeuksilla huolehdimme siitä, että jokainen näkee vain hänelle tarpeelliset raportit ja jopa raportin sisällä vain hänelle tarkoitetut tiedot. Tarjoamme sivutettavia raportteja, jotka ovat hyviä mm. viranomaisraportointiin tai talouden raportointiin sekä visuaalisia ja interaktiivisia Power BI -raportteja, joita käyttäjä voi myös tarvittaessa jatkojalostaa.

Hanna kertoo aiheesta lisää!

Hanna Ikkala
Puh. 044 480 6619
hanna.ikkala@oiwasolutions.fi